Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán – Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân trẻ– Lứa tuổi MGB

 

LĨNH VỤC PTNT: KHÁM PHÁ TRỨNG CHÌM TRỨNG NỔI – LỨA TUỔI MGN

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình :Làm ĐDĐC: Voi con làm xiếc– Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTNN – Thơ: Ong và bướm – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Âm nhạc:VĐMH: Tập thể dục buổi sáng – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Tô màu lá cờ Việt Nam – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá Ong Mật– Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Làm thiệp từ bìa carton – Lứa tuổi MGB

https://www.youtube.com/watch?v=PD0dH6A39IY

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Chấm màu tạo hình tán cây – Lứa tuổi MGB

 

https://www.youtube.com/watch?v=FujuyV3122o&t=2s

LĨNH VỰC PTNT: LQVT – SẮP XẾP QUI TẮC 1-1 – LỨA TUỔI MGB

Call Now Button