Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh vực PTNT – Xếp tương ứng 1 -1 – MGN

Lĩnh vực PTTC – Bé làm gì để lớn lên và khỏe mạnh – MGN

Lĩnh vực PTTM – Tạo hình: Làm hoa nở – MGN

Lĩnh vực PTNT – Khám phá: Hạt tiêu chạy trốn – MGN

Lĩnh vực PTNT – Nhận biết số 2, đếm số lượng tỏng phạm vi 2 – MGN

Lĩnh vực PTNT – Nhận biết số 3, đếm số lượng trong phạm vi 3 – MGN

Lĩnh vực PTTM – Tạo hình: Làm rối Chú gà con – MGN

Lĩnh vực PTTM – VĐ vỗ tay theo nhịp BH: Chanh và dâu tây – MGN

Lĩnh vực PTNN – Truyện: Cáo, thỏ và gà trống – MGN

Lĩnh vực PTTC – Trò chơi vận động tại nhà – MGN

Call Now Button