Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh vực PTNT – Khám phá: Bóng bay tự thổi – MGN

Lĩnh vực PTTM – Tạo hình: Làm điện thoại Iphone – MGN

Lĩnh vực PTNT – Khám phá: Lớn lên bé làm nghề gì? – MGN

Lĩnh vực PTTM – Nghe hát: The finger family song; VĐMH: Gia đình gấu – MGN

Lĩnh vực PTNT – Nguyên nhân và cách ứng phó với lũ lụt – MGN

Lĩnh vực PTNT – Nhận biết chữ số, số lượng trong phạm vi 4 – MGN

Lĩnh vực PTNN – Truyện: Sự tích mùa xuân – MGN

Lĩnh vực PTNT – Nhận biết số 5, đếm số lượng trong phạm vi 5 – MGN

Lĩnh vực PTTM – VĐ: Cháu thương chú bộ đôi; NH: Màu áo chú bộ đội – MGN

Lĩnh vực PTNN – Truyện: Chú thỏ Burine và chú ong vàng dũng cảm – MGN

Call Now Button