Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh vực PTNT – Khám phá KH: Thí nghiệm Đèn Lava – MGN

Lĩnh vực PTNT – So sánh sự giống và khác nhau về kích thước của 3 đối tượng – MGN

Lĩnh vực PTNT: Khám phá: Hạt gạo nhảy múa – MGN

Lĩnh vực PTTM – Làm bưu thiếp trang trí Tết – MGN

Lĩnh vực PTNN – Thơ: Cây đào – MGN

Lĩnh vực PTNT – So sánh chiều cao của 3 đối tượng – MGN

Lĩnh vực PTTC – Trò chơi DG: Ô ăn quan – MGN

Lĩnh vực PTTM – VĐMH: Mùa xuân đến rồi; Nghe hát: Bé chúc tết – MGN

Lĩnh vực PTTM – Chế tạo máy bay từ giấy màu – MGN

Lĩnh vực PTTM – Làm tấm gấp quần áo – MGN

Call Now Button