Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh vực PTNT – Khám phá sự kì diệu của gió – MGN

Lĩnh vực PTNT – Ôn phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật – MGN

Lĩnh vực PTNT – Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới – MGN

Lĩnh vực PTNT – Dạy trẻ đếm đến 10 và đếm theo khả năng – MGN

Lĩnh vực PTNT – Khám phá đồ dùng trong gia đình – MGN

Lĩnh vực PTNT – Thí nghiệm bóng bay tự thổi MGN

 

Lĩnh Vực PTTC- GDTC: VĐ: Đi trong đường hẹp– Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTTM – Âm nhạc:VĐMH: Gia đình nhà Gấu– Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình : Chấm màu bằng tăm bông– Lứa tuổi NT

Lĩnh Vực PTTC- GDTC: VĐ: Đi trong đường hẹp có mang vật trên tay – Lứa tuổi NT

Call Now Button