Missing Consumer Key - Check Settings

Tháng: Tháng Mười Một 2023

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Làm bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá: Sự thấm hút nước của giấy– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá: Tìm hiểu về loài ong mật – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán: Nhận biết và phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNN – LQTPVH: Truyện: Bác gấu đen và 2 chú thỏ– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTC- GD thể chất: đi theo đường hẹp– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Dán quả bí ngô– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTM – Âm nhạc:VĐMH: Tập thể dục buổi sáng – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTC- GD thể chất: Đập và bắt bóng bằng 2 tay – Lăn bóng – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán: Sắp xếp theo quy tắc 1:1– Lứa tuổi MGB

Call Now Button