Twitter response:

Danh mục: Học sinh

https://youtu.be/crMbOJVAwD8
HOẠT ĐỘNG LÀM CHỮ CÁI – MGL- MẦM NON 8/3

Nếu ý niệm về vũ trụ được thể hiện cho trẻ nhỏ theo đúng cách, nó sẽ làm được nhiều hơn là chỉ khơi gợi sự quan tâm của trẻ, vì nó sẽ tạo cho trẻ sự kinh ngạc và thán phục, một cảm giác cao quý và thỏa mãn hơn hứng thú. Tâm trí trẻ sẽ không còn lang thang, mà trở nên tập trung và có thể hoạt động. Tri thức trẻ đạt được có tính tổ chức và hệ thống; trí tuệ trẻ trở nên toàn thiện vì tầm nhìn về sự toàn thiện đã được thể hiện cho trẻ, và hứng thú của trẻ lan tới vạn vật, vì vạn vật đều kết nối và có chỗ đứng trong vũ trụ mà tâm trí trẻ đã lấy làm trung tâm. Maria Montessori

https://youtu.be/qApb6-oIpWQ
CHẾ TẠO ĐÀI PHUN NƯỚC MINI

Mỗi người trong các bạn đều giỏi giang về chuyện gì đó. Mỗi người trong các bạn đều có thứ gì đó để dâng cho đời. Và bạn có trách nhiệm với bản thân để tìm ra đó là gì. Đấy là cơ hội mà giáo dục có thể mang lại. – Barack Obama

https://youtu.be/G7q4AHYHSx0
NHỮNG BƯỚC CÂN ĐẦU TIÊN
ui mừng đón chào những BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN CỦA CON đến trường Mầm non 8/3 năm học 2022 -2023 ❤️
𝑺𝒐̛́𝒎 thu 𝒓𝒐̣̂𝒏 𝒓𝒂̃ 𝒔𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈
𝑪𝒐̛̀ đ𝒖𝒂 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒐́ 𝒗𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒄𝒂̀𝒏𝒉
𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒂̂𝒚 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒃𝒐́𝒏𝒈 𝒎𝒂́𝒕 𝒍𝒂̀𝒏𝒉
𝑻𝒓𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒓𝒐̣̂𝒏 𝒓𝒂̃ 𝒌𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂.
𝑺𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̣̂𝒑 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒄𝒐̛̀ 𝒉𝒐𝒂
𝑪𝒉𝒂̀𝒐 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒉𝒂̂𝒏 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒄𝒐̂ 𝒕𝒓𝒐̀.
𝑻𝒖̛̀𝒏𝒈 đ𝒂̀𝒏 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒏𝒉𝒐̉ 𝒕𝒖̛𝒏𝒈 𝒃𝒖̛̀𝒏𝒈
𝑶̂𝒎 𝒉𝒐𝒂 𝒏𝒂́𝒐 𝒏𝒖̛́𝒄 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂
𝑨̂𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒅𝒂̣̆𝒏 𝒅𝒐̀
𝑪𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒐𝒂𝒏, 𝒕𝒓𝒐̀ 𝒈𝒊𝒐̉𝒊, 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒐̂ 𝒗𝒖𝒊 𝒍𝒐̀𝒏𝒈
Hướng dẫn của Bộ Y tế ngày 6/9/2022 sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

HỘI THI: BÁO CÁO VIÊN – CHI BỘ MẦM NON 8/3

𝑪𝒉𝒖̉ 𝒕𝒊̣𝒄𝒉 𝑯𝒐̂̀ 𝑪𝒉𝒊́ 𝑴𝒊𝒏𝒉 – 𝒗𝒊̣ 𝒍𝒂̃𝒏𝒉 𝒕𝒖̣ 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝒅𝒂̂𝒏 𝒕𝒐̣̂𝒄 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒂̂́𝒎 𝒈𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒂́𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒐𝒏 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝑽𝒊𝒆̣̂𝒕 𝑵𝒂𝒎 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 đ𝒂̂́𝒖 𝒏𝒐𝒊 𝒕𝒉𝒆𝒐
💒𝑪𝑩𝑮𝑽𝑵𝑽 𝑻𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑴𝒂̂̀𝒎 𝑵𝒐𝒏 8/3 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒐̂́ 𝒈𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑, 𝒑𝒉𝒂̂́𝒏 đ𝒂̂́𝒖 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒍𝒐̛̀𝒊 𝑩𝒂́𝒄 𝒅𝒂̣𝒚 𝑪𝑶̂ 𝑮𝑰𝑨́𝑶- 𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰 𝑴𝑬̣ 𝑻𝑯𝑼̛́ 2 𝑪𝑼̉𝑨 𝑻𝑹𝑬̉❣️
#𝒀𝒆𝒖𝒕𝒉𝒖𝒐𝒏𝒈𝒌𝒆𝒕𝒏𝒐𝒊
#𝑼𝒐𝒎𝒎𝒂𝒎𝒕𝒂𝒊𝒏𝒂𝒏𝒈

 

Call Now Button