Missing Consumer Key - Check Settings

MỘT NGÀY CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON 8/3

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY CỦA TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON 8/3

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

                       Giờ thể dục sáng

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

Tập thể dục tại Mầm non 8 tháng 3

                          Hoạt động học

Hoạt động ngoài trời

                                                                          Hoạt động góc

Hoạt động trải nghiệm

Vệ sinh – ăn trưa

Giờ ngủ trưa

Call Now Button