Missing Consumer Key - Check Settings

Tuyển sinh Mầm non 8 Tháng 3

Trường Mầm non 8/3 thực hiện tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2022 – 2023 như sau: Phụ huynh học sinh vui lòng đăng ký tuyển sinh cho con tại form: http://bit.ly/dangkytuyensinhmn83 

I. Thời gian, hình thức tuyển sinh:

1. Lứa tuổi Mẫu giáo lớn ( sinh năm 2017)

– Tuyển sinh từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 06/7/2022 trên trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến.

2. Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( sinh năm 2019), Nhà trẻ (sinh năm 2020)

– Tuyển sinh từ ngày 13/7/2022 đến 16h00 ngày 18/7/2022.

Thời gian: Sáng từ 8h00’ đến 11h00’

Chiều từ 14h00’ đến 16h30’

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến qua Website: http://mamnon83.edu.vn/ và tuyển sinh trực tiếp tại trường Mầm non 8/3

II. Đăng ký xét tuyển vào trường mầm non

Phụ huynh tải đơn tại đây: ĐƠN XIN HỌC 2022 – 2023
III. Hướng dẫn tuyển sinh

Quý phụ huynh vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây để đăng ký tuyển sinh trực tuyến dành cho trẻ 5 tuổi (Sinh nhăm 2017):

Call Now Button