Missing Consumer Key - Check Settings

Bài giảng Video

LQVT: Nhận biết số 2, đếm số lượng trong phạm vi 2

 

LQVT: Nhận biết số 3, đếm số lượng trong phạm vi 3

 

Khám phá: Lớn lên bé làm nghề gì

 

Khám phá: Nguyên nhân và cách ứng phó với bão lụt

 

LQVT: Nhận biết chữ số, số lượng trong phạm vi 4

 

LQVT: Nhận biết số 5, đếm trong phạm vi 5

 

KPKH: Thí nghiệm: Đèn Larva

 

LQVT: So sánh sự giống và khác nhau về kích thước của 3 đối tượng

 

KPKH: Thí nghiệm: hạt gạo nhảy múa

 

LQVT: So sánh chiều cao của 3 đối tượng

 

Call Now Button