Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Nhỡ

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà.
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HS NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

Gặp mặt phụ huynh và học sinh lớp B4 NH 2021-2022

Gặp mặt phụ huynh và học sinh lớp B1 NH 2021-2022

Gặp mặt phụ huynh và học sinh lớp B3 NH 2021-2022

Gặp mặt phụ huynh và học sinh lớp B2 NH 2021-2022

Dự án Go green lớp B1: Hạn chế rác thải nhựa, làm đồ chơi từ chai nhựa

Dự án Go green lớp B4: Cách chăm sóc cây xanh, lợi ích của cây xanh

Dự án Go green lớp B3: Bé gieo hạt,trồng và chăm sóc cây xanh

Dự án Go green lớp B2: Bé thu gom pin cũ và xử lí pin đúng cách

Trang trí chuẩn bị đón trẻ đến trường

Call Now Button