Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH 156/KH-UBND NGÀY 17/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2024-2025
KẾ HOẠCH 156/KH-UBND NGÀY 17/5/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2024-2025

Số 156 – Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 – 2025

NGHỊ QUYẾT 03/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU CHI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGHỊ QUYẾT 03/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC KHOẢN THU VÀ MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ THU CHI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

03 2024 NQ-HĐND_signed

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ – NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH MGN 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ – NĂM HỌC 2022-2023

PHIEN CHẾ MGN 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – MẪU GIÁO BÉ – NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MGB năm 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI MẪU GIÁO BÉ – NĂM HỌC 2022-2023

KẾ HOẠCH GIAÓ DỤC MGB NĂM 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI MẪU GIÁO LỚN- NĂM HỌC 2023-2024

PHIÊN CHẾ MGL 2023-2024 PHIÊN CHẾ MGL 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI NHÀ TRẺ-NĂM HỌC 2023-2024

Kế hoạch giáo dục Nhà trẻ 23-24

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI NHÀ TRẺ- NĂM HỌC 2022-2023

 

Kế hoạch giáo duc Nhà trẻ 2022-2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC – KHỐI MẪU GIÁO LỚN – NĂM HỌC 2022-2023

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2022-2023- MGL

Call Now Button