Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Nhà trẻ

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HỌC SINH NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

Thực hiện công văn số 4604/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đà tạo Hà Nội về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Học sinh Mầm non, Tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C.

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà. 

Âm nhạc: Cùng bé yêu khôn lớn
Âm nhạc: Cùng bé yêu khôn lớn

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EXNuYdGs0OBAr2Q6pZ47FwwBknrYb5AVyvLy18X1jlrmYQ?e=o7f3je

NBTN: Ô tô
NBTN: Ô tô

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EaUoxTQNxzlEmucZFpLMwFkB5BbedViqP8gkoS7_v_ibUA?e=QxrJMK

NBTN: Người thân của bé
NBTN: Người thân của bé

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EVDlf_9Lu8pIoFusNLF7khUByn26uLvJ4HqM_mcwTYk-LQ?e=ZvoxmL

Nhận biết tập nói: Máy bay
Nhận biết tập nói: Máy bay

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EcasdSqQtAtEmTQ_w6ArsM4BLKdp1JGc-sUqDZhrgi7Xhw?e=iMYCPg

Nhận biết tập nói: Đặc điểm mùa xuân
Nhận biết tập nói: Đặc điểm mùa xuân

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EVSGMJX6DARKufA7OquiIY0Bkb1mSLIJkn1kzzc9M_G2OA?e=EUsfmQ

Hát: Vui đến trường
Hát: Vui đến trường

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EULxpYJEV_tBmVhxIVZvZI4BhD8zBy770UmB4_rlDXiEVw?e=UOslKY

Hát: Gia đình gấu
Hát: Gia đình gấu

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EVFYHUv9BxVIjAunboNuD8sBrewEuIQ6nQJG3005o1L9Ig?e=rWDjiO

Hát: Em tập lái ô tô
Hát: Em tập lái ô tô

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EVFYHUv9BxVIjAunboNuD8sBrewEuIQ6nQJG3005o1L9Ig?e=rWDjiO

GDAN: Em đi chơi thuyền – Nhà trẻ
GDAN: Em đi chơi thuyền – Nhà trẻ

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Ea0pPeeAhV9OlLCoSYspQlgBRdbcwDHdEHOmzLIXwv5wsQ?e=LFx7DY

Call Now Button