Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Lớn

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà.
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HS NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

https://www.youtube.com/watch?v=ssXR8bKMzRk&pp=ygUcdHLGsOG7nW5nIGjhu41jIG3huqdtIG5vbiA4Mw%3D%3D
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HS NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà. 

LQVH TRuyện chú đỗ co – Lúa tuổi Mẫu giáo lớn

Phân chia nhóm đối tượng trong phạm vi 10- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Làm quen chữ cái h-k- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Khám phá ” Nước trong cuộc sống xung quanh ta”- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn

Giáo dục trẻ biết giúp đỡ người khác

Làm quen chữ cái p-q- Lứa tuổi mẫu giáo lớn

Steam chế tạo đài phun nước Mini- Lứa tuổi mẫu giáo lớn

Khám phá không khí- Lưa tuổi Mẫu giáo lớn

Call Now Button