Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: TUYỂN SINH

TRƯỜNG MẦM NON 8/3 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG MẦM NON 8/3 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

(more…)

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP NĂM HỌC 2023-2024
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP NĂM HỌC 2023-2024

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2023-2024

Phụ huynh vui lòng tải Phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – NĂM HỌC 2023-2024

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH – NĂM HỌC 2023-2024

Trường Mầm non 8/3 thực hiện tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2023 – 2024 như sau: Phụ huynh học sinh vui lòng đăng ký tuyển sinh cho con tại form: https://bit.ly/dktuyensinhmn83

I. Thời gian, hình thức tuyển sinh:

1. Lứa tuổi Mẫu giáo lớn ( sinh năm 2018)

– Tuyển sinh từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023 trên trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến.

2. Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( sinh năm 2020), Nhà trẻ (sinh năm 2021, 2022)

– Tuyển sinh từ ngày 13/7/2023 đến 16h00 ngày 18/7/2023.

Thời gian: Sáng từ 8h00’ đến 11h00’

Chiều từ 14h00’ đến 16h00’

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến qua Website: http://mamnon83.edu.vn/ và tuyển sinh trực tiếp tại trường Mầm non 8/3

II. Đăng ký xét tuyển vào trường mầm non

Phụ huynh tải đơn tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – NĂM HỌC 2023-2024

III. Hướng dẫn tuyển sinh

Quý phụ huynh vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây để đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 2-NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 2-NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TSTT LẦN 2

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024

HƯỚNG DẪN CHẠY THỬ NGHIỆM HTTSTT LẦN 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG MẦM NON 8/3
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG MẦM NON 8/3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2023

 

THÔNG BÁO SỐ 230/TB-HĐXT NGÀY 5/6/2023 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2023 QUẬN HAI BÀ TRƯNG
THÔNG BÁO SỐ 230/TB-HĐXT NGÀY 5/6/2023 CỦA HĐXT VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2023 QUẬN HAI BÀ TRƯNG

KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2023

Call Now Button