Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: TUYỂN SINH

KỸ NĂNG ĐEO KHẨU TRANG DÚNG CÁCH

TRƯỜNG MẦM NON 8/3 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
TRƯỜNG MẦM NON 8/3 TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024

(more…)

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP NĂM HỌC 2023-2024
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP NĂM HỌC 2023-2024

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM HỌC 2023-2024

Phụ huynh vui lòng tải Phiếu đăng ký xét tuyển tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – NĂM HỌC 2023-2024

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH – NĂM HỌC 2023-2024

Trường Mầm non 8/3 thực hiện tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2023 – 2024 như sau: Phụ huynh học sinh vui lòng đăng ký tuyển sinh cho con tại form: https://bit.ly/dktuyensinhmn83

I. Thời gian, hình thức tuyển sinh:

1. Lứa tuổi Mẫu giáo lớn ( sinh năm 2018)

– Tuyển sinh từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023 trên trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến.

2. Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( sinh năm 2020), Nhà trẻ (sinh năm 2021, 2022)

– Tuyển sinh từ ngày 13/7/2023 đến 16h00 ngày 18/7/2023.

Thời gian: Sáng từ 8h00’ đến 11h00’

Chiều từ 14h00’ đến 16h00’

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến qua Website: http://mamnon83.edu.vn/ và tuyển sinh trực tiếp tại trường Mầm non 8/3

II. Đăng ký xét tuyển vào trường mầm non

Phụ huynh tải đơn tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – NĂM HỌC 2023-2024

III. Hướng dẫn tuyển sinh

Quý phụ huynh vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây để đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 2-NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 2-NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TSTT LẦN 2

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 1 NĂM HỌC 2023-2024

HƯỚNG DẪN CHẠY THỬ NGHIỆM HTTSTT LẦN 1

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG MẦM NON 8/3
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 TRƯỜNG MẦM NON 8/3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2023

 

Call Now Button