Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

KẾ HOẠCH SỐ 27/KH-UBND NGÀY 18/01/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
KẾ HOẠCH SỐ 27/KH-UBND NGÀY 18/01/2024 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG

UB Q KH SỐ 27 THỰC HIỆN CHIÊN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TIÊU CỰC ĐẾN NĂM 2030 trên địa bàn Q HBT

NGHỊ QUYẾT 02/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM HỌC 2023-2024
NGHỊ QUYẾT 02/2024 CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỪ NĂM HỌC 2023-2024

02 2024 NQ-HĐND_signed

HƯỚNG DẪN SỐ 115-HD/BTGQU NGÀY 11/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2024
HƯỚNG DẪN SỐ 115-HD/BTGQU NGÀY 11/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KTXH NĂM 2023 VÀ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2024

HD số 115.BTG t1.2024 về tuyên truyền KQ phát triển KTXH năm 2023 và nhiệm vụ giải pháp năm 2024

HƯỚNG DẪN SỐ 114-HD/BTGQU NGÀY 9/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2024
HƯỚNG DẪN SỐ 114-HD/BTGQU NGÀY 9/1/2024 CỦA BTG QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2024

HD số 114. ngày 9.1.2024 của QU tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024

CÔNG VĂN SỐ 4211-CV/QU NGÀY 10/1/2024 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
CÔNG VĂN SỐ 4211-CV/QU NGÀY 10/1/2024 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Cv 4211.2024 Qu về Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh

CHỈ THỊ SỐ 28-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC
CHỈ THỊ SỐ 28-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

CT 28 của BCT về tăng cường chăm sóc, giáo dục và bảo vệ TE đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

NHỚ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH, VỊ TƯỚNG TÀI BA CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
NHỚ ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH, VỊ TƯỚNG TÀI BA CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Bài tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (01.01.1914-01.01.2024)

CÔNG ĐIỆN SỐ 2074/CĐ-BGD&ĐT NGÀY 08/12/2023 VV ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC
CÔNG ĐIỆN SỐ 2074/CĐ-BGD&ĐT NGÀY 08/12/2023 VV ĐẢM BẢO AN TOÀN TRƯỜNG HỌC

Công điện 2074 ngày 8.12.2023 BGD về xây dựng trường học an toàn

CHỈ THỊ 24-CT/TU NGÀY 07.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI
CHỈ THỊ 24-CT/TU NGÀY 07.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

CHỈ THỊ 24.CT.TU NGÀY 7.8.2023 CỦA BTV THÀNH ỦY HÀ NỘI VV TĂNG CƯỜNG KỶ CƯƠNG, KỶ LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HÀ NỘI

CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC VỤ ÁN THAM NHŨNG
CHỈ THỊ SỐ 50-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VỤ VIỆC VỤ ÁN THAM NHŨNG

Chi thi 50 7.12.2015 cua Bo Chinh tri ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phat hien, xl vu viec vu an tham nhung

Call Now Button