Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Bé

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà
XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HỌC SINH NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HỌC SINH NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

Thực hiện công văn số 4604/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đà tạo Hà Nội về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Học sinh Mầm non, Tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C.

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà. 

LỚP MẪU GIÁO BÉ C3: ” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÂY XANH”

LỚP MẪU GIÁO BÉ C2: ” BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CÂY XANH”

TCDG: Ô ăn quan

 

LQVT Hình học tổng hợp MGB
LQVT Hình học tổng hợp MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={008a7549-a511-44ad-9f59-2cda9fbd45db}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán – Đếm đến 4, nhận biết nhóm đối tượng trong phạm vi 4 – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá: Vắt nước cam– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNN – Truyện : Thỏ con không vâng lời– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTC- GD thể chất: Lăn bóng theo đường zích zắc– Lứa tuổi MGB

Call Now Button