Missing Consumer Key - Check Settings

Giáo án điện tử

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HỌC SINH NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

Thực hiện công văn số 4604/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đà tạo Hà Nội về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Học sinh Mầm non, Tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C.

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà. 

LÀM QUEN CHỮ CÁI A-Ă-Â. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN CHỮ CÁI A-Ă-Â. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EcvvLjRv2WtGmjVlqiCXs6gBRi-tmKL5YSs5E-f9OM-bFQ?e=N3OvF2

LÀM QUEN CHỮ CÁI I-T-C . LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN CHỮ CÁI I-T-C . LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EYL5RnMfCKBNlw59nPE5WS8B_F7-fATM93ii0uRl064A1w?e=PaYUMD

CHIA 9 ĐỐI TƯỢNG THÀNH 2 PHẦN. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
CHIA 9 ĐỐI TƯỢNG THÀNH 2 PHẦN. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EcdYTjVbgipFoNsut5c3tQkBxuWSN1olCBJ1ll8Y0_c29g?e=qXczI9

LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI ” KHỐI CẦU- KHỐI TRỤ”. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI ” KHỐI CẦU- KHỐI TRỤ”. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EfjOcy_jKwNOp1eIUHzS7kUBSBbBvrZ1blGZvFjUtUl73Q?e=5bsy4O

LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI “SỐ 8 TIẾT 2”. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI “SỐ 8 TIẾT 2”. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ESahnvQeiGhNjKpbdfqOFNIBRDfFBeTOpuH3WWAlpaATig?e=SBi9Q9

LÀM QUEN CHỮ CÁI NÉT NGANG, NÉT THẲNG, NÉT XIÊN PHẢI, NÉT XIÊN TRÁI
LÀM QUEN CHỮ CÁI NÉT NGANG, NÉT THẲNG, NÉT XIÊN PHẢI, NÉT XIÊN TRÁI

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EcOcMgg9CZFBrQ2KKpGSQCUBCrF66FODmX28YB98jPm3mQ?e=3De4vx

KỸ NĂNG SỐNG ĐỀ TÀI ” NHẬN QUÀ”. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
KỸ NĂNG SỐNG ĐỀ TÀI ” NHẬN QUÀ”. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EaJsHgodGvtJvsYdQBHhvRkBgPKIPwMpxSW4ovc0rJ0-XQ?e=doteQc

kỸ NĂNG SỐNG ĐỀ TÀI: PHÉP LỊCH SỰ- LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
kỸ NĂNG SỐNG ĐỀ TÀI: PHÉP LỊCH SỰ- LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EeQrfmhJK8ROpyHiWc5coxUBE-kpsEikPclzRt-heH9ssg?e=3AKz1Y

LÀM QUEN VỚI TOÁN SỐ 6 – TIẾT 3 – LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN VỚI TOÁN SỐ 6 – TIẾT 3 – LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ER8KKL-ExylCl0IZKoWl5VgBmrFCFCn0BiKjY3XUWQYipw?e=7gzD2o

Call Now Button