Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Nhỡ

XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ GỬI CMHS NGÀY HỌC SINH NGHỈ CHỐNG RÉT TẠI NHÀ

Thực hiện công văn số 4604/SGDĐT-CTTT-KHCN ngày 18/12/2023 của Sở Giáo dục và Đà tạo Hà Nội về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc Bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh. Học sinh Mầm non, Tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10°C.

Trường Mầm non 8/3 đã xây dựng bài giảng điện tử gửi CMHS phối hợp cùng nhà trường và cô giáo khi học sinh nghỉ chống rét tại nhà. 

Làm quen chữ cái o-ô-ơ. Lứa tuổi Mẫu giáo lớn
Làm quen chữ cái o-ô-ơ. Lứa tuổi Mẫu giáo lớn

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/Efc3LzolaIZKj1SvAxxG3OYBQBcLoFdwuD9khB1lE9sdpQ?e=sL1YQu

Truyện: Trống choai hiếu thảo
Truyện: Trống choai hiếu thảo

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EcDUZo65EN5Dhld9r5VwACcBDsQ0lJc3R5qpfY3UrPSfaw?e=HNyouQ

Thơ: Trăng sáng
Thơ: Trăng sáng

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EdO4vBqs-N5Ortz-pfI5LDMBcbc2GixVsL2RQhZWJaVAJQ?e=dvkv6r

Thơ: Cây đào
Thơ: Cây đào

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EREX4WWfRd5AlHuWhz0b2pcB3k3VsI5_iS12VGB0VO34VQ?e=yv9RdX

Khám phá hiện tượng mưa
Khám phá hiện tượng mưa

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EfX8enx701dHip_hzYuM8_kBuf55k2-J0FooGBk1DbE73Q?e=MOKupV

LQVT: Nhận biết số 5, đếm số lượng trong phạm vi 5
LQVT: Nhận biết số 5, đếm số lượng trong phạm vi 5

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EaZcECgY0kxCu_cKSV1-egcBJ3cwnIGIkVAprVqQYHNWDw?e=Hm6lR0

Tạo hình: Vẽ vườn cây ăn quả
Tạo hình: Vẽ vườn cây ăn quả

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EYiQxiz6J15Ktnh3ay9wEpUBhioTC4bX1bU4ib_rz3R7ww?e=kOOpD2

Tạo hình: Vẽ ô tô
Tạo hình: Vẽ ô tô

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EapRZjeEhLRCtfoZdPQZDS4BiOvsWtxjvmwjAnCb7cZq7A?e=VCgvAS

Vẽ quà tặng chú bộ đội
Vẽ quà tặng chú bộ đội

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/EYSS_D1z07RBvl2q2eRrpVMBolARbpYcPrJAETPksJneow?e=eM4ipX

Call Now Button