Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Bài giảng Video

LQVT: Đo độ dài của 1 vật bằng 1 đơn vị đo

 

KPKH: Thí nghiệm: Vũ điệu sắc màu

 

LQVT: Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo

 

Ôn pb hình tròn, hình vuông, hình cn, hình tam giác

 

Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới

 

Đếm đến 10 và đếm theo khả năng

 

KP: Đồ dùng trong gia đình

 

KPKH: Thí nghiệm: Bóng bay tự thổi

 

KPKH: Trứng chìm trứng nổi

 

LQVT Hình học tổng hợp MGB
LQVT Hình học tổng hợp MGB

http://<iframe src=”https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/personal/nongngocbich_mamnon83_edu_vn/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc={008a7549-a511-44ad-9f59-2cda9fbd45db}&amp;action=embedview&amp;wdAr=1.3333333333333333″ width=”476px” height=”288px” frameborder=”0″>Đây là tài liệu <a target=”_blank” href=”https://office.com”>Microsoft Office</a> được nhúng, hoạt động trên nền tảng <a target=”_blank” href=”https://office.com/webapps”>Office</a>.</iframe>

Call Now Button