Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH

LÀM QUEN CHỮ CÁI O-Ô-Ơ. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN CHỮ CÁI O-Ô-Ơ. LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/Ebd6Kx0WyyRPqqLhecuMljEBjDZubmV6s81GaVyXyAZXxg?e=CSlQ4U

LÀM QUEN CHỮ CÁI E-Ê- LỨA TUỔI MGL
LÀM QUEN CHỮ CÁI E-Ê- LỨA TUỔI MGL

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

LÀM QUEN CHỮ CÁI A-Ă-Â -LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN
LÀM QUEN CHỮ CÁI A-Ă-Â -LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

KHÁM PHÁ XÃ HỘI BÉ YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN
KHÁM PHÁ XÃ HỘI BÉ YÊU CÔ CHÚ CÔNG NHÂN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/ERMDZ4eQyjdPvGlXREsDAwwB4MhGUde2hc-XviuXs8nYbQ?e=r40K6V

THÊM BỚT CHIA NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG 6 THÀNH 2 PHẦN
THÊM BỚT CHIA NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG 6 THÀNH 2 PHẦN

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenthanhnga_mamnon83_edu_vn/EchItujdgdhOn6aY5zuxiegBn3M9JtsvwEpCnx32ZXhuqg?e=qZUvZ2

Khám phá: Sự kì diệu của gió
Khám phá: Sự kì diệu của gió

https://mamnon83hbthn-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/nguyenbichphuong_mamnon83_edu_vn/Eenxx8A3CeNNgCqV6S1HbKUBVohgvbSWuVLmLAGlkKGvBQ?e=nqaHHn

KỸ NĂNG ĐEO KHẨU TRANG DÚNG CÁCH

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH – NĂM HỌC 2023-2024

Trường Mầm non 8/3 thực hiện tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2023 – 2024 như sau: Phụ huynh học sinh vui lòng đăng ký tuyển sinh cho con tại form: https://bit.ly/dktuyensinhmn83

I. Thời gian, hình thức tuyển sinh:

1. Lứa tuổi Mẫu giáo lớn ( sinh năm 2018)

– Tuyển sinh từ ngày 04/7/2023 đến hết ngày 06/7/2023 trên trang thông tin điện tử: http://tsdaucap.hanoi.gov.vn

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến.

2. Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( sinh năm 2020), Nhà trẻ (sinh năm 2021, 2022)

– Tuyển sinh từ ngày 13/7/2023 đến 16h00 ngày 18/7/2023.

Thời gian: Sáng từ 8h00’ đến 11h00’

Chiều từ 14h00’ đến 16h00’

– Hình thức: Tuyển sinh trực tuyến qua Website: http://mamnon83.edu.vn/ và tuyển sinh trực tiếp tại trường Mầm non 8/3

II. Đăng ký xét tuyển vào trường mầm non

Phụ huynh tải đơn tại đây: PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN – NĂM HỌC 2023-2024

III. Hướng dẫn tuyển sinh

Quý phụ huynh vui lòng xem video hướng dẫn dưới đây để đăng ký tuyển sinh trực tuyến:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 2-NĂM HỌC 2023-2024
THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LẦN 2-NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO THỬ NGHIỆM TSTT LẦN 2

Call Now Button