Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CÁC LỨA TUỔI

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN THÁNG 7/2023
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO LỚN THÁNG 7/2023
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI M ẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI M ẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI M ẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI) (more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI) (more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (3-5 TUỔI)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (3-5 TUỔI)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (3-5 TUỔI)

(more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)

(more…)

V/v kê khai thông tin phục vụ cho công tác Tuyển sinh đầu cấp
V/v kê khai thông tin phục vụ cho công tác Tuyển sinh đầu cấp

Kính gửi: Cha mẹ phụ huynh Mẫu Giáo Lớn 5 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON 8/3 Để phục vụ cho công tác TUYỂN SINH ĐẦU CẤP cho các con, nhà trường gửi phiếu thông tin kê khai của học sinh để cấp mã số phục vụ tuyển sinh lớp 1. (more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 8/3
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 10 NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 8/3

Tháng 10/2021 cũng là tháng thứ hai của năm học 2021-2022, Trường Mầm non 8/3 tiếp tục xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với tình hình thực tế của ngành Giáo dục thành phố Hà Nộ khi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường. (more…)

Kế hoạch giáo dục tháng 9 năm học 2021 – 2022 của trường Mầm non 8/3 lồng ghép dự án GO GREEN
Kế hoạch giáo dục tháng 9 năm học 2021 – 2022 của trường Mầm non 8/3 lồng ghép dự án GO GREEN

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022, Trường mầm non 8/3 xây dựng kế hoạch giáo dục chi tiết cho từng tuần trong tháng, lồng ghép các sự kiện nổi bật và chủ đề thực hiện trong năm học của nhà trường qua các dự án thực tế rất ý nghĩa và nhân văn. (more…)

Call Now Button