Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Bé

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán: Sắp xếp theo quy tắc 1:1– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNN – Thơ: Cô và mẹ – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNN – LQTPVH: Truyện: Sự tích hoa mào gà – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTC- GD thể chất: Bật chụm tách chân, đi trên dây– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Làm lì xì ngày Tết– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán – Nhận biết, phân biệt to nhỏ– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá: Trò chuyện về ý nghĩa phong tục lì xì ngày Tết– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTC- GD thể chất: Ném xa bằng 1 tay, TC nu na nu nống– Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Xé dán thuyền trên biển – Lứa tuổi MGB

Lĩnh Vực PTTM – Âm nhạc: VĐMH: Tay thơm tay ngoan – Lứa tuổi MGB

Call Now Button