Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Bé

Lĩnh Vực PTTM – Âm nhạc: Dạy hát: Cháu đi mẫu giáo – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTNT – LQ Với toán – Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân trẻ– Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình :Làm ĐDĐC: Voi con làm xiếc– Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTNN – Thơ: Ong và bướm – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Âm nhạc:VĐMH: Tập thể dục buổi sáng – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Tô màu lá cờ Việt Nam – Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTNT – Khám Phá Ong Mật– Lứa tuổi MGB

 

Lĩnh Vực PTTM – Tạo hình: Làm thiệp từ bìa carton – Lứa tuổi MGB

https://www.youtube.com/watch?v=PD0dH6A39IY

Call Now Button