Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Nhỡ

TCDG: Ô ăn quan

 

Vận động: Chuyền bóng qua đầu, qua chân

 

LQVT: Xếp tương ứng 1-1

KPKH: Hạt tiêu chạy trốn

LQVT: Nhận biết số 2, đếm số lượng trong phạm vi 2

 

LQVT: Nhận biết số 3, đếm số lượng trong phạm vi 3

 

Khám phá: Lớn lên bé làm nghề gì

 

Khám phá: Nguyên nhân và cách ứng phó với bão lụt

 

LQVT: Nhận biết chữ số, số lượng trong phạm vi 4

 

LQVT: Nhận biết số 5, đếm trong phạm vi 5

 

Call Now Button