Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: Khối Mẫu giáo Nhỡ

KPKH: Thí nghiệm: Đèn Larva

 

LQVT: So sánh sự giống và khác nhau về kích thước của 3 đối tượng

 

KPKH: Thí nghiệm: hạt gạo nhảy múa

 

LQVT: So sánh chiều cao của 3 đối tượng

 

LQVT: Đo độ dài của 1 vật bằng 1 đơn vị đo

 

KPKH: Thí nghiệm: Vũ điệu sắc màu

 

LQVT: Đo dung tích các vật bằng 1 đơn vị đo

 

Ôn pb hình tròn, hình vuông, hình cn, hình tam giác

 

Chắp ghép các hình học để tạo thành hình mới

 

Đếm đến 10 và đếm theo khả năng

 

Call Now Button