Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: TUYỂN SINH

CÔNG VĂN SỐ 798/UBND-NV NGÀY 5/6/2023  CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY  VỀ CÔNG TÁC CCHC
CÔNG VĂN SỐ 798/UBND-NV NGÀY 5/6/2023 CỦA UBND QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY VỀ CÔNG TÁC CCHC

CÔNG VĂN SỐ 798 CỦA UBND QUẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA BTVQU VỀ CÔNG TÁC CCHC

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 8/3
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023-2024 CỦA TRƯỜNG MẦM NON 8/3

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON 8.3 NĂM HỌC 2023.2024

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2023
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HÈ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2023

KH Tháng hành động vì trẻ em của quận

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ CHO HỌC SINH NĂM 2023 NGÀNH GD&ĐT HÀ NỘI
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HÈ CHO HỌC SINH NĂM 2023 NGÀNH GD&ĐT HÀ NỘI

1642. KH HĐ hè 2023 (39)

SGD&ĐT HÀ NỘI CV SỐ 1718 NGÀY 25.5.2013 VV ỨNG PHÓ VỚI THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI TỔ CHỨC CÁC HĐGD NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA CHO HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
SGD&ĐT HÀ NỘI CV SỐ 1718 NGÀY 25.5.2013 VV ỨNG PHÓ VỚI THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI TỔ CHỨC CÁC HĐGD NGOÀI GIỜ CHÍNH KHÓA CHO HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

CV SGD&ĐT vv ứng phó với thời tiết khắc nghiệt và đảm bảo an toàn khi tổ chức các HĐGD ngoài giờ chính khóa cho học sinh trên địa bàn TPHN

CÔNG VĂN VỀ VIỆC CẤP CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ VÀ ĐĂNG KÝ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG VneID CHO CBCCVC
CÔNG VĂN VỀ VIỆC CẤP CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ VÀ ĐĂNG KÝ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ TRÊN ỨNG DỤNG VneID CHO CBCCVC

UBQ. Số 737 NGÀY 25.5.2023 VV CẤP CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ VÀ ĐĂNG KÝ, KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH VneID

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2; NỘP PHÍ DỰ THI; NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2023
THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2; NỘP PHÍ DỰ THI; NỘI DUNG ÔN TẬP KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO DỤC QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2023

TBUB-213 về việc thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi viên chức GD

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2023-2024
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO CÁC TRƯỜNG MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6 TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2023-2024

KH tuyển sinh năm học 2023.2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TỌA ĐÀM TUYÊN TRUYỀN VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

Số 19 – Kế hoạch tổ chức tọa đàm tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học….

TÁC PHẨM CỦA Đ/C TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH
TÁC PHẨM CỦA Đ/C TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

TOÀN VĂN TÁC PHẨM CỦA ĐỒNG CHÍ TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Call Now Button