Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” NĂM 2022

KHUB- TLHTSĐ – signed (1)

CÔNG VĂN SỐ 416/PGD&ĐT-LĐLĐ QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023
CÔNG VĂN SỐ 416/PGD&ĐT-LĐLĐ QUẬN HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022-2023

Số 416 – Tổ chức Hội nghị CBCCVC, NLĐ năm học 2022 – 2023

KẾ HOẠCH 2689/KHLT-SGDĐT-CĐN VỀ VIỆC PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM ĐỐC SGD&ĐT HÀ NỘI VÀ BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GD HÀ NỘI NĂM HỌC 2022-2023
KẾ HOẠCH 2689/KHLT-SGDĐT-CĐN VỀ VIỆC PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM ĐỐC SGD&ĐT HÀ NỘI VÀ BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN GD HÀ NỘI NĂM HỌC 2022-2023

2689-khlt-sgd-cdn12092022_09h51p27_signed_15092022

HƯỚNG DẪN 221/HD-UBND-LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
HƯỚNG DẪN 221/HD-UBND-LĐLĐ THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

HD 221.2021 UBND-LĐLĐ Thành phố

QUYẾT ĐỊNH 2865/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022-2023
QUYẾT ĐỊNH 2865/QĐ-UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022-2023

Quyết định 2685 về khung thời gian năm học 2022 2023

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2022 TRƯỜNG MẦM NON 8/3

Thực hiện công văn số 2602/SGD&ĐT – GDMN về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2022-2023; Công văn số 2602/SGD&ĐT – GDMN về việc Hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn Giáo dục mầm non năm học 2022-2023; Thực hiện công văn số 400/PGD&ĐT  của PGD&ĐT quận Hai Bà Trưng về hướng dẫn nhiệm vụ cấp học mầm non năm học 2022-2023; Căn cứ vào tình hình thực tế, trường Mầm non 8/3 đã xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt, nhẹ nhàng, không gò ép về mặt nội dung, các đề tài phù hợp với từng độ tuổi.  Quí phụ huynh có thể xem tại đây: KHGD T9

Kế hoạch giáo dục tháng 9 năm học 2022-2023 của lứa tuổi Nhà trẻ

 

Kế hoạch giáo dục tháng 9 năm học 2022-2023 của lứa tuổi Mẫu giáo bé

 

Kế hoạch giáo dục tháng 9 năm học 2022-2023 của lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ

 

Kế hoạch giáo dục tháng 9 năm học 2022-2023 của lứa tuổi Mẫu giáo Lớn

 

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở GDMN, GDPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở GDMN, GDPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND quy định mức học phí đối với các cơ sở GDMN, GDPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của thành phố Hà Nội
Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND của thành phố Hà Nội

Nghị quyết 18-2022-NQ-HĐND quy định cơ chế hỗ trợ học phí với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND thành phố Hà Nội
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND thành phố Hà Nội

Nghị quyết 17-2022-NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với cơ sở GDMN, GDPT công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống GDQD
Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống GDQD

Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống GDQD

Call Now Button