{ "Description": "Domain ownership verification file for Microsoft 365 - place in the website root", "Domain": "Mamnon83.edu.vn", "Id": "3db463d0-d3b2-40c1-afb1-80b29f3d5ad8" }
Twitter response:

Văn bản chỉ đạo

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀNH GD&ĐT NĂM 2023
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NGÀNH GD&ĐT NĂM 2023

CCHC 23 PGD SỐ 08 NGÀY 8.2.23

KẾ HOẠCH PC TAI NẠN THƯƠNG TÍCH-XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
KẾ HOẠCH PC TAI NẠN THƯƠNG TÍCH-XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG AN TOÀN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

PC tai nạn thương tích UB số 35 ngày 10.2.23 gđ 21.25

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2023
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH GD&ĐT QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2023

CQG 23 UBQ Số 38 ngày 10.2.23

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU ” NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, ” NHÀ GIÁO ƯU TÚ” LẦN THỨ 16 NĂM 2023
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ GIÁO ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU ” NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, ” NHÀ GIÁO ƯU TÚ” LẦN THỨ 16 NĂM 2023

216-HDXT-TTK(02.02.2023_08h28p59)_signed

QUYẾT ĐỊNH SỐ 566 NGÀY 19/1/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG BỐ DANH  MỤC VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2022
QUYẾT ĐỊNH SỐ 566 NGÀY 19/1/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL CỦA HĐND, UBND ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2022

QĐ của UBND thành phố HN công bố danh mục văn bản của HĐND, UBND đã hết hiệu lực hoặc một phần năm 2022

KẾ HOẠCH SỐ 22 NGÀY 13/1/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN TRANG BỊ KỸ NĂNG PCCC, CNCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
KẾ HOẠCH SỐ 22 NGÀY 13/1/2023 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN TRANG BỊ KỸ NĂNG PCCC, CNCH TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

KH 22 HD trang bị kỹ năng về PCCC, CNCH trong các CSGD

CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO KHÔNG THẢ TÚI NILON TẾT ÔNG CÔNG ÔNG TÁO NGÀY 23 ÂM LỊCH
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO KHÔNG THẢ TÚI NILON TẾT ÔNG CÔNG ÔNG TÁO NGÀY 23 ÂM LỊCH

Không thả túi nilon tết ngày 23 AL

THỰC HIỆN CÔNG VĂN 4202 NGÀY 14/12/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THỰC HIỆN CÔNG VĂN 4202 NGÀY 14/12/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2112 UB Quận

THỰC HIỆN CÔNG VĂN 3873 NGÀY 18/11/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
THỰC HIỆN CÔNG VĂN 3873 NGÀY 18/11/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2113 Tuyên truyền GDPL

THỰC HIỆN CÔNG VĂN 2118 NGÀY 13/12/2022 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG
THỰC HIỆN CÔNG VĂN 2118 NGÀY 13/12/2022 CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG

2111 PCTN

Call Now Button