Missing Consumer Key - Check Settings

Danh mục: HOẠT ĐỘNG

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP NĂM HỌC 2023-2024
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TIẾP NĂM HỌC 2023-2024

TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024
TỔ CÔNG TÁC HỖ TRỢ TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TRẺ 5 TUỔI NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI M ẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI M ẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI M ẪU GIÁO BÉ (3-4 TUỔI) (more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (5-6 TUỔI) (more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (3-5 TUỔI)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ (3-5 TUỔI)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN (3-5 TUỔI)

(more…)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 06/06 -30/06/2023 LỨA TUỔI NHÀ TRẺ (24-36 THÁNG)

(more…)

Ngày hội ” Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 2″ năm 2023
Ngày hội ” Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 2″ năm 2023

Ngày hội ” Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ 2″ năm 2023 của trường Mầm non 8/3 chính thức diễn ra vào sáng ngày 14/4/2023

VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “DẠY TỐT HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI – TÁC GIẢ: NÔNG NGỌC BÍCH – GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 8/3
VIẾT VỀ GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA “DẠY TỐT HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC” NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI – TÁC GIẢ: NÔNG NGỌC BÍCH – GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON 8/3

ĐỀ BÀI: CÔ GIÁO TÂM HUYẾT SÁNG TẠO -NGUYỄN THỊ THÀNH (more…)

Trường Mầm non 8/3 triển khai chương trình “Trường học xanh vì một Hà Nội xanh”
Trường Mầm non 8/3 triển khai chương trình “Trường học xanh vì một Hà Nội xanh”

https://fb.watch/h0Aa7hcpI5/

THƯ MỜI HỌP CMHS ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

Hân hạnh được chào đón Quý Cha mẹ học sinh đến tham dự buổi họp CMHS đầu năm học 2022-2023 vào lúc 16h30′ thứ tư 28/9/2022.

.

Call Now Button